Slik fungerer det

Hjelpemiddelbasen er enkel, driftssikker og effektiv i bruk. Bruk av strekkodeleser er valgfritt. Man kan også registrere tekniske oppdrag, utkjøringer av hjelpemidler osv.

1. Registrer bruker

Når en bruker kommer for å låne et hjelpemiddel, registrerer man ønsket personalia (navn, adresse osv).

2. Skann hjelpemiddel

Skann så hjelpemidlet ved hjelp av trådløs strekkodeleser og strekkoden på hjelpemidlet. Riktig hjelpemiddel blir så valgt i sammen med utlånsdato, returdato og status utlevert.


Ved innlevering trenger man kun å skanne strekkoden, så blir hjelpemidlet merket som innlevert på riktig bruker.