Om hjelpemiddelbasen

Hjelpemiddelbasen er et familieforetak og ble etablert høsten 2012. Det er et skybasert arbeidsverktøy for registrering og oppfølging av kommunale og statlige hjelpemidler, velferdsteknologi, trygghetsalarmer, tekniske oppdrag, henvendelser til ergo- og fysioterapitjenesten og utkjøring av NAV-hjelpemidler. Programmet forenkler arbeidsdagen og gjør det enklere å følge opp brukere og utlånte hjelpemidler. I hjelpemiddelbasen kan du også registrere utlån og innleveringer med strekkodeskanning.

photohb

Innehaver

Grunnlegger og dagligleder er Ronny Ranestad Larsen. Han er utdannet industrimekaniker og programmerer.  I tillegg arbeider han også som tekniker og lageransvarlig på hjelpemiddellageret i Vennesla kommune.

Hvorfor oss?

Hjelpemiddelbasen effektiviserer, gir bedre oversikt og letter arbeidsdagen. Lagerbeholdning, ferdig utfylte reparasjonsskjemaer, ferdig utfylte purreskjemaer for hjelpemidler som ikke har blitt levert til avtalt tid, hurtig og enkel registrering og oppfølging av hjelpemidler både med og uten strekkodesystem. Enkel delegering av tekniske oppdrag (oppdrag kan bli markert som utført ved hjelp av strekkodeskanner) og reparasjoner gjør systemet til eneste av sitt slag i Norge. Hjelpemiddelbasen er også rimelig og har ingen skjulte kostnader.

Adresse

Hjelpemiddelbasen.no
Postboks 222
4734 EVJE

Telefon & E-post

411 22 554 – Epost: kundesenter17@hjelpemiddelbasen.no

Er hjelpemiddelbasen sikker?

Hjelpemiddelbasen arbeider innenfor datatilsynets anbefalinger for sikring av personsensitive opplysninger. All kommunikasjon foregår kryptert (SSL). Hjelpemiddelbasen støtter både enkel og to-faktor autentisering.

Ta gjerne kontakt med oss hvis du ønsker å prøve ut vår løsning uforpliktet og gratis.