Dagens bibelord 14.04.2024

Johannes 10,1–10

1  «Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Den som ikke går inn til saueflokken gjennom porten, men klatrer over et annet sted, han er en tyv og en røver. 2  Men den som kommer inn gjennom porten, er gjeter for sauene. 3  Portvokteren åpner for ham, og sauene hører stemmen hans. Han kaller sine egne sauer ved navn og fører dem ut. 4  Og når han har fått ut alle sine, går han foran dem, og sauene følger ham, for de kjenner stemmen hans. 5  Men en fremmed følger de ikke. De flykter fra ham fordi de ikke kjenner den fremmedes stemme.» 6  Denne lignelsen fortalte Jesus, men de skjønte ikke hva han mente.
7  Da sa Jesus: «Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Jeg er porten inn til sauene. 8  Alle de som er kommet ⸢før meg⸣, er tyver og røvere, men sauene har ikke hørt på dem. 9  Jeg er porten. Den som går inn gjennom meg, skal bli frelst og fritt gå inn og ut og finne beite. 10  Tyven kommer bare for å stjele, drepe og ødelegge. Jeg er kommet for at dere skal ha liv og overflod.

Kilde: www.bibel.no